Regulamin restauracji „Legenda”:

§1

Postanowienia ogólne:

1. Restauracja „Legenda” ul. Narciarska 1 58-310 Szczawno Zdrój stanowi własność firmy „Helet” z siedzibą w Wałbrzychu.

2. Na terenie restauracji, ogrodu i tarasu można spożywać posiłki, napoje oraz napoje alkoholowe zakupione wyłącznie w Restauracji „Legenda”.

3. Osób nietrzeźwych nie obsługujemy.

§2

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.restauracja-legenda.pl oraz dostępy w restauracji „Legenda” przy ul. Narciarska 1 58-310 Szczawno Zdrój.

2. Firma Helet nie odpowiada za błędy w druku materiałów promocyjnych, ulotek, broszur informacyjnych, itp.

3. Firma Helet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

4. Regulamin obowiązuje od 01.09.2010

Komentarze wyłączone.